ศึกษาดูงานโรงแต่งแร่ฟลูออไรต์และโรงโม่หิน วิชา”การออกแบบโรงงานและอุปกรณ์งานเหมืองแร่”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ได้พานักศึกษาวิชา”การออกแบบโรงงานและอุปกรณ์งานเหมืองแร่” ไปศึกษาดูงานโรงแต่งแร่ฟลูออไรต์ บริษัท Yixin Mining จำกัด ที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และโรงโม่หิน บริษัทเขตศิลา จำกัด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561