รศ. นิคม โชติกานนท์

Assoc.Prof.Nikom Chotikanon

Aj.Samroeng Chulpasars
Email : enmni001@chiangmai.ac.th

Assoc.Prof.Dr.Panlop Huttagosol
Email : Panlop@eng.cmu.ac.th
Assoc.Prof.Dr.Amarin Boontun
Email : amarin@eng.cmu.ac.th

Assoc.Prof.Dr.Chairoj Rattanakawin
Email : chairoj@eng.cmu.ac.th

Assoc.Prof.Dr.Pirat Jaroonpattanapong
Email: pirat@eng.cmu.ac.th