บรรยายพิเศษ “กว่าจะมาเป็นวิศวกร บนเรือสำรวจ”

บรรยายพิเศษ “กว่าจะมาเป็นวิศวกร บนเรือสำรวจ”

ภาพงานบรรยายพิเศษหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นวิศวกร บนเรือสำรวจ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง Slope ชั้น 3 ตึก RTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณวิชชากรณ์ รักทางธรรม (Marine Geophysical Engineer) จากบริษัท Geo Marine Survey Systems; The Netherland            

Read More