อ.ดร.ทัศษุดา ทักษะวสุ ได้รับจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2566

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ทัศษุดา ทักษะวสุ ที่ได้รับจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2566