อ.ดร.ทัศษุดา ทักษะวสุ ได้รับรางวัล Best Lecturer Award 2022

อ.ดร.ทัศษุดา ทักษะวสุ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม รับรางวัล Best Lecturer Award 2022 ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564-2565 (Gear Award 2021-2022) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566