ศึกษาดูงานเหมืองแร่ฟลูออไรต์

วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูโรงงานและกระบวนการแต่งแร่ ที่เหมืองแร่ฟลูออไรต์ ของบริษัท ยี่ซิง มายนิ่ง จำกัด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน