ศึกษาดูงานเหมืองแร่ดีบุก

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ได้นำนักศึกษารายวิชาแต่งแร่1 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการแต่งแร่ดีบุก ของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำกัด ณ เหมืองแร่ดีบุก ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563