ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

ภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม⚙️⚒💕