บรรยายพิเศษ “กว่าจะมาเป็นวิศวกร บนเรือสำรวจ”

ภาพงานบรรยายพิเศษหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นวิศวกร บนเรือสำรวจ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ห้อง Slope ชั้น 3 ตึก RTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณวิชชากรณ์ รักทางธรรม (Marine Geophysical Engineer) จากบริษัท Geo Marine Survey Systems; The Netherland