ทีมงานวิจัย CCS นำโดย ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล เข้าหารือและลงพื้นที่เยี่ยมชมเหมือง กฟผ. แม่เมาะ

CCS Frontier Research Group เดินหน้าต่อเนื่อง ลงพื้นที่เหมืองแม่เมาะ รันโครงการแผนที่นำทางเทคโนโลยีดักจับ การใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน มุ่งนำประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (CCUS TRM : Navigating Thailand towards Carbon Neutrality)🤛
อ่านข่าว 👉 https://eng.cmu.ac.th/?p=32117