กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เยี่ยมห้องปฏิบัติการ CCS

“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เยี่ยมห้องปฏิบัติการ CCS เพื่อแลกเปลี่ยนและวางแผนต่อยอดการพัฒนาและศึกษาเทคโนโลยี CCS”
.
ดร.อภิรดี สุวรรณทอง นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) และคณะ เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการด้านการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนและวางแผนต่อยอดการพัฒนาและศึกษาเทคโนโลยี CCS โดยมี ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้า CCS และ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อ.ดร.ทัศษุดา ทักษะวสุ อาจารย์นักวิจัย และนักวิจัยบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้ กลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้า CCS และ ชธ. มีแผนดำเนินการวิจัยร่วมกันด้านการขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ การตรวจสอบระบบท่อส่งคาร์บอนไดออกไซด์ และระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย CCS นอกจากนี้ ยังวางแผนของรับการสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ด้าน CCS จากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นด้วย.